NAŠE
PROJEKTY

HAFNOS

© 2023 Bactor & Wirney, s.r.o.
All rights reserved

Deti Zajtrajška je školský program, ktorý formuje perspektívu mládeže na rozmanité spoločenské témy.

Deti Zajtrajška prinášajú nový prístup k vzdelávaniu mládeže vo veku 9-15 rokov. Hlavným prvkom tohto programu je školský časopis, ktorý je navrhnutý tak, aby bol pre deti zaujímavý a zábavný. Jeho obsah reaguje na súčasné trendy a záujmy mladej generácie, čím udržiava pozornosť čitateľov a ich túžbu po nových vedomostiach.

Časopis kombinuje edukatívne a zábavné materiály, ktoré sú navrhnuté tak, aby rozvíjali kritické myslenie a sociálne zručnosti čitateľov. Tento obsah je vytváraný v spolupráci s pedagógmi a známymi osobnosťami, čo zabezpečuje jeho vysokú kvalitu, aktuálnosť a atraktivitu.

Hlavným cieľom projektu Deti Zajtrajška je pripraviť deti na výzvy budúcnosti a rozšíriť ich povedomie o dôležitých spoločenských témach. Prostredníctvom časopisu chce projekt formovať informovanú, zodpovednú a kreatívnu mladú generáciu, ktorá bude pripravená čeliť výzvam neustále sa meniaceho sveta.